Новини за БНБ
Българските банки са спрели операциите с ударените от „Магнитски“
11.06.2021
10.06.2021
Застраховането в България нарасна с близо 8% за година
09.06.2021
Отговарят ли дигиталните пари на централните банки на модерната парична теория?
07.06.2021
Първата парична операция на БНБ е отпреди 142 години
04.06.2021
БНБ: Ръст на БВП може да имаме при групов имунитет срещу COVID-19
03.06.2021
БНБ започва целева надзорна проверка в Българската банка за развитие
01.06.2021
Обемът на заемите за бизнеса в левове се увеличи през април
31.05.2021
Печалбата на банките в България нарасна с над 36% в края на април
31.05.2021
Спестяванията на бизнеса и домакинствата се свиват през април на месечна база
31.05.2021
Лихвената статистика и актуални фискални данни ще са във фокуса на седмицата
31.05.2021
Външният дълг на България падна до 58,3% от БВП
28.05.2021
Паричното предлагане в България се увеличи с 12,8% през април
27.05.2021
Мартин Димитров: „Таван“ на кредитите ще прекрати сегашните практики в ББР
25.05.2021
Брутният външен дълг и паричната статистика ще са във фокуса на седмицата
24.05.2021
Активите на инвестиционните фондове в България с над 65% ръст в края на март
21.05.2021
Емигрантските пари намаляват с 83% за първото тримесечие
20.05.2021
Чуждите инвестиции в България се свиха с над 108% през първото тримесечие
19.05.2021
Търговският дефицит на България през март се сви със 71% на годишна база
19.05.2021
Бързите заеми забавиха годишния си ръст до 4,3% в края на март
18.05.2021
Новите договори за финансов лизинг са нараснали с 1,6% към края на март
17.05.2021
Брутният вътрешен продукт и работната сила ще са във фокуса на седмицата
17.05.2021
БНБ пуска сребърна десетолевка
14.05.2021
Свръхрезерв в банката ще са наличности в активи над задължителните минимални резерви
14.05.2021
Спестяванията в банките в края на март са над 95,6 млрд. лева
13.05.2021
Стокообменът и паричната статистика ще са на фокус през седмицата
10.05.2021
Д. Радев: Паричният съвет поддържа макроикономическа стабилност почти четвърт век
07.05.2021
Парите в обращение са над 21,2 млрд. лева
07.05.2021
Издръжката на БНБ за 2020 г. е близо 103 млн. лева
29.04.2021
Печалбата на банките в България нарасна с 18% през тримесечието
29.04.2021